Waarom bestaat de AWBZ niet meer?

De term AWBZ is de afkorting voor de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten. Dit was een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet binnen een individueel verzekering vielen. Sinds 1 januari 2015 is deze wet komen te vervallen. De extramurale zorg is voor de rekening van de gemeenten gekomen en het restant is overgegaan in de nieuwe wet langdurige zorg. De AWBZ stamt uit 1968 en is in 2003 grondig herzien.

Welke zorg viel er onder de AWBZ

Om in aanmerking te komen voor de AWBZ was een indicatie nodig. Deze werd door de zorgvrager aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en door hun vastgesteld aan de hand van zogenaamde zorgzwaartepakketten. Denk hierbij aan;

  • Hulp bij de persoonlijke verzorging.
  • Verpleegtechnische hulp aan huis.
  • Begeleiding bij dagelijks eaktiviteiten als die zelf niet kunnen worden uigevoerd.
  • Revalidatie.
  • Langdurig verblijf in een verpleeg- of zorginstelling.

AWBZ en PGB

Vanuit de AWBZ waren er twee zorgopties. Of je kreeg zorg in natura waarbij bijvoorbeeld een instelling de zorg verleende of je kreeg een Persoons Gebonden Budget waarmee je zelf de zorg regelde en inkocht. Hier waren ook weer twee varianten, de PGB-AWBZ voor verpleging, verzorging en begeleiding en de PGB-Wonen die bedoeld was om de aanvrager thuis te kunnen laten blijven wonen.

Waarom is de AWBZ gestopt

Er zijn diverse redenen aan te wijzen die hebben bijgedragen aan het omzetten van de AWBZ naar de WMO. De belangrijkste is wel dat de AWBZ door steeds meer mensen werd aangevraagd en toegekend. Hierdoor stegen de kostten jaarlijks en drukte de AWBZ steeds zwaarder op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast bleek met name de PGB zeer fraudegevoelig. Toen de economische crisis ook in Nederland toesloeg was dit het startsein voor de regering om de AWBZ te stoppen en zowel doormiddel van de gemeenten als door de wet WLZ de taken te herverdelen. Hierbij werd direct een korting van minimaal 25% toegepast om zo een bijdrage te leveren aan de landelijke bezuinigingen.

Inez

Add your Biographical Info and they will appear here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *