Verzorging van ouderen

Er is veel aan het veranderen in de zorg. Eén van de veranderingen die op dit moment plaatsvindt, is dat er steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. De reden dat steeds meer ouderen thuis blijven wonen, heeft te maken met het feit dat overheid dit wil stimuleren. Door ouderen langer thuis te laten wonen en ze thuis de juiste verzorging van ouderen te bieden, kunnen de ouderen namelijk langer in de eigen omgeving blijven wonen en blijven er meer plaatsen in verzorgingstehuizen voor mensen die 24/7 hulp behoeven. Wat de overheid precies doet in de verzorging van ouderen om het langer thuis wonen te stimuleren, lees je in dit artikel.

Langer thuis wonen stimuleren met de juiste verzorging van ouderen

De overheid heeft enkele manieren bedacht om mensen te stimuleren om langer thuis te wonen en dit zijn de volgende:
– Ouderen krijgen persoonlijke hulp van de gemeente en krijgen bijvoorbeeld voorlichting over de verzorging die zij kunnen krijgen als ze thuis blijven wonen.
– Ouderen krijgen dagbesteding vergoedt, zodat ze thuis kunnen blijven wonen en toch de juiste verzorging voor ouderen krijgen.
– Ouderen krijgen hulp in huis, bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijke hulp.
– Mantelzorgers van ouderen worden ondersteund bij het bieden van de juiste zorg, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en mantelzorgers tegelijkertijd ontlast worden.

Kortom: de overheid wil stimuleren dat mensen langer thuis blijven wonen, maar dit gaat niet ten koste van de verzorging van ouderen. Door ouderen in hun eigen omgeving de juiste zorg te bieden, hoopt de overheid het langer thuis wonen te stimuleren op een manier die zowel voor de overheid als voor de oudere zelf en de mantelzorger als prettig wordt ervaren.

Inez

Add your Biographical Info and they will appear here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *